سه شنبه 29 اسفند 1396 - 03 رجب 1439
تاریخ : شنبه 18 آبان 1392     |     کد : 650

تماس

تماس با ستاد هدایت درمان

تلفن: 33375138-041 
  33375139

ایمیل:emshedayat@tbzmed.ac.ir