جمعه 4 فروردين 1396 - 24 جمادى الثانية 1438
  برچسب شده با مرد بنابی
مطالب/ با اقدامات کارشناسان اورژانس بناب آقای 47ساله بنابی به زندگی بازگشت.                            
      اقدامات پیشرفته احیاء قلبی ریوی به مرد بنابی زندگی دوباره بخشید.
پنجشنبه 25 آذر 1395