پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
تاریخ : شنبه 25 آبان 1392     |     کد : 659

تماس با شهرستانها

مراکز ستادی تماس با شهرستانهای استان

شهرستان آذرشهر    04124220422

شهرستان اسکو    04113440091

شهرستان اهر   04263332171

شهرستان بستان آباد   04324125004

شهرستان بناب   04127223115

شهرستان جلفا    04923049777

شهرستان چارویماق    04246722072

شهرستان سراب    04312229200

شهرستان شبستر     04712224000

شهرستان عجبشیر   04226240115

شهرستان کلیبر   04274225442   

شهرستان مراغه   04212246939

شهرستان مرند    04912231645

شهرستان ملکان   04228224557

شهرستان میانه    04232223232

شهرستان ورزقان   04273244057

شهرستان هریس   04326125735

شهرستان هشترود 04246228897

شهرستان خدافرین  04275232805