پنجشنبه 2 آبان 1398 - 24 صفر 1441
 
 
  مطالب و پاورپوینت کارگاه ممیزی بالینی برگزار شده در سالن کنفرانس مرکز

این کارگاه به مدت دو روز برای مسئولین فوریت های پزشکی شهرستان ها و مسئولین واحد های ستادی و واحد کنترل کیفی برگزار شد
 
pdf 1
pdf 2
pdf 3
pdf 4
pdf 5
pdf 6
pdf 7
pdf 8