دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
تاریخ : پنجشنبه 17 مرداد 1398     |     کد : 2492

در راستای نقشه راه دبیرخانه، کارگروه سلامت در حوادث صورت گرفت.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز: با حضور کارشناسان EOC دانشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان عجبشیر کارگاه آموزشی بحران برگزار شد.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز: با حضور کارشناسان EOC دانشگاه در شبکه بهداشت و درمان شهرستان عجبشیر کارگاه آموزشی بحران برگزار شد.
 دکتر رحمانی ابراز داشت: در راستای ارتقاء آمادگی حوزه سلامت برای ارائه پاسخی  مؤثر به حوادث براساس مخاطرات احصاء شده منطقه ای ، جلسه آموزشی برنامه پاسخ نظام سلامت و حوادث و مرور فرآیندهای بحران با حضور فعال اعضاء کمیته بحران بیمارستان امام خمینی و سوپروایزرین اعضاء چارت بحران شبکه شبکه توسط کارشناسان EOC دانشگاه تشکیل یافت.
جانشین رئیس دانشگاه در حوادث افزود: در ادامه این برنامه ، تمرین دورمیزی در قالب game در دو گروه به صورت رقابتی و بازدید ایمنی از بیمارستان انجام شد.
 لازم به توضیح است در راستای نقشه راه دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث تمامی مراکز بهداشتی درمانی و ستادی  ملزم  به تدوین و تمرین برنامه پاسخ هستند.نوشته شده توسط   علی احمد ی نیا   
بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode