سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ناجی مادرباردار

پرواز نجات بالگرد اورژانس به شهرستان اهر

مطالب/ پرواز نجات بالگرد اورژانس به شهرستان اهر

                           
      پرواز نجات بالگرد اورژانس به شهرستان اهر اورژانس هوایی تبریز ناجی مادرباردار پرخطر درشهرستان اهر شد.
پنجشنبه 20 مهر 1396