چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 24 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ماموریت در تبریز

انجام 23هزار ماموریت توسط اورژانس  در سه ماهه پائیز

مطالب/ انجام 23هزار ماموریت توسط اورژانس در سه ماهه پائیز

                           
      انجام 23هزار ماموریت توسط اورژانس  در سه ماهه پائیز دکتر فرزادرحمانی گفت:کارشناسان این مرکز در سه ماهه پائیز بیست و دو هزار ونهصدو شصت وهفت ماموریت انجام داده اند که از این تعداد نزدیک 15624ماموریت در تبریز وبقیه در شهرستانها بوده است.
پنجشنبه 21 دي 1396