دوشنبه 28 بهمن 1398 - 22 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با دوچرخه سوار

مصدومیت کودک دوچرخه سوار بالگرد اورژانس را به پرواز در آورد

مطالب/ مصدومیت کودک دوچرخه سوار بالگرد اورژانس را به پرواز در آورد

                           
      مصدومیت کودک دوچرخه سوار بالگرد اورژانس را به پرواز در آورد رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:سقوط کودک دوچرخه سوار از روی پل در روستای گویجه قلعه مصدومیت شدید وی را منجر شد
چهارشنبه 22 خرداد 1398