پنجشنبه 21 فروردين 1399 - 15 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با اتوبوس مینی بوس

برخورد اتوبوس -مینی بوس در اتوبان کسایی تبریز

مطالب/ برخورد اتوبوس -مینی بوس در اتوبان کسایی تبریز

                           
      برخورد اتوبوس -مینی بوس در اتوبان کسایی تبریز شادی نیا سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی: برخورد اتوبوس -مینی بوس مصدومیت هفت نفر را منجر شد .
پنجشنبه 28 آذر 1398