چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با جانانلو-کلیبر

واژگونی خودرو باز هم قربانی گرفت

مطالب/ واژگونی خودرو باز هم قربانی گرفت

                           
      واژگونی خودرو باز هم قربانی گرفت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی از واژگونی خودرو وانت در جاده جانانلو-کلیبر با یک قربانی خبر داد

شنبه 22 خرداد 1395