سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
 منوی اصلی
 
  بولتن خبری

 در بیمارستانهای تبریز انجام شدHSI 

برای اولین بار در کشور ارزیابی خطر بلایا در بیمارستانها(HSI(Hospital safty Indexدر کل بیمارستانهای تبریز اجرا شد.

برای اولین در سطح کشور HSI (شاخص ایمنی بیمارستان)درتمامی بیمارستانهای تبریزاعم از دولتی وخصوصی ونظامی وتامین اجتماعی به همت کارشناسان EOC ومهندسین فنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اجرا شد.HSIدر سه سطح (سازه ای –غیر سازه ای وعملکردی) تمامی بخشهای بیمارستان را در مقابل حوادث  مورد ارزیابی و نیاز سنجی قرار میدهد.این نرم افزار شامل 145سئوال در سطوح مذکور  می باشد  که نهایتا" به صورت نمودار رادار نقاط ضعف و قوت بیمارستان را نمایش میدهد. ضمنا" سالانه این روند در جهت ارزیابی فعالیت کمیته حوادث غیرمترقبه بیمارستانها انجام خواهد شد.همچنین این ارزیابی از نیمه دوم خرداد 94درتمامی بیمارستانهای شهرستانهای استان شروع میشود.

دومین جلسه کار گروه داخلی بهداشت درمان در حوادث در سال 94 برگزار شد

دومین جلسه کارگروه بهداشت درمان در حوادث غیر مترقبه در سالن اجتماعات مر کز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان با حضور آقای دکتر طاهر اقدم ،آقای دکتر تقی زادیه وآقای دکتر پور آقایی و سایر اعضای کار گروه بر گزار شد.

مقرر شد پیگیری لازم جهت اخذ مجوز برای خودرو فرماندهی EOCکه مجهز به سیستم بیسیم و دکل پنوماتیک و سایر تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته است انجام شود

آقای دکتر تقی زادیه تاکید کردند از جلسه آتی کارگروه معاونت محترم یا قائم مقام ایشان به همراه رابط EOCدر جلسات شرکت نمایند واز متغیر بودن عضو  شرکت کننده  در جلسات کارگروه انتقاد شد.

آقای دکتر رجائی ریاست مرکز گزارشی از اجرای HSIدر بیمارستانهای تبریز را ارائه دادند

بروز رسانی ICS دانشگاه مورد بحث قرار گرفت ومقرر شد در اسرع وقت انجام شود

تکمیل و بروز رسانی چارت بیمارستان صحرائی و کمک به بروز رسانی تجهیزات بیمارستان صحرائی خواسته آقای دکتر رجائی بود که توافقاتی در این زمینه صورت پذیرفت.و ادامه  بحث بیمارستان صحرایی و جمع بندی نهایی به جلسه آتی موکول شد.
اولین جلسه کارگروه  اصلی بهداشت درمان در حوادث غیر مترقبه در سال 94 تشکیل جلسه داد

اولین جلسه کارگروه بهداشت درمان در حوادث غیرمترقبه با حضور 21عضو خود از نهادها وارگانهای مربوط مورخه 7/4/94در حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل یافت.

آقای دکتر طاهر اقدم قائم مقام ریاست دانشگاه ضمن بیان اهمیت شرح وظایف اعضاء کارگروه ولزوم بروز رسانی سریع آن توضیحاتی را ایراد فرمودند.

ایشان یکی از راه حلهای مشکل ترافیک در اطراف بیمارستانها مخصوصا" زمان بحرانها را جنرال کردن برخی بیمارستانهای تک تخصصی که پتانسیل وامکانات لازم را دارندکه این امر در سیاست کاری دانشگاه علوم پزشکی تبریزنیز قرار دارد،بیان کردند.

در این جلسه آقای دکتر رجایی طبق دستور جلسه گزارش جامعی از عملکرد EOC (مرکزهدایت بحران)دانشگاه علوم پزشکی تبریز را برای مدعوین ارائه دادند وهمچنین توضیحاتی درباره HSI (شاخص ایمنی بیمارستان)که در سطح کلیه بیمارستانهای تبریز اجرا شده ودر حال حاضر دربیمارستانهای شهرستانها در حال انجام می باشد برای حاضرین ارائه دادند.

ایشان در ادامه از نهادهای عضو کارگروه خواستند تا آخر تیرماه 94 تغییرات واصلاحات پیشنهادی در مورد شرح وظایف برای واحد خود وهمچنین سایر واحدها ونهادهای عضو را ارائه دهند .

دبیر کارگروه بهداشت درمان در حوادث غیر مترقبه افزودند نماینده عضو کارگروه شرکت کننده در جلسات ثابت وتام الاختیارباشند.

در ادامه جلسه بررسی شرح وظایف اعضا با پیشنهاداتی همراه بود که قرار شد بصورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه ارسال گردد.از دیگرموارد مطروحه در جلسه کارگروه بررسی مشکل ارتباط تلفنی در بحرانها و اسکان موقت و برخی مشکلات مربوط به حوزه معاونت  بهداشتی در حوادث  که  مورد بررسی قرار گرفت.

HICSوHSIدر شبکه بهداشت درمان شهرستانهای شبسترو اسکو اجرا شد

کلاس HICS (سامانه فرماندهی حوادث بیمارستان) به منظور آمادگی پرسنل شبکه و بیمارستان اسکووشبستر در حوادث و بلایا برگزار گردید.در این کلاس کلیات مدیریت بحران وپیشگیری غیر سازه ای و عملکردی و لزوم آشنایی پرسنل با شرح وظائف در بحران وفلو چارت در بحران مطالبی برای  شرکت کنندگان ارائه گردید.

این کلاس که نوسط واحد EOCدانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد واین موضوع در سال جاری در کل استان برگزار خواهد شد.ضمنا"  کلاس HICSدر بیمارستانهای تبریز نیز در حال اجراست.ولی HSIدر بیمارستانهای تبریز به اتمام رسیده است.

طبق دستور العمل وزارت متبوع، HSI (ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان )توسط کارشناسان EOC ومهندسین فنی دانشگاه در بیمارستان امام خمینی (ره)شهرستان اسکووشبستر انجام پذیرفت.بدنبال اتمام ارزیابی مذکور در تبریز این ارزیابی در  کل بیمارستانهای استان انجام خواهد شد.Hospital safety Index در سه سطح سازه ای ،غیر سازه ای وعملکردی تمام واحدهای بیمارستان را در برابر خطر وبلایا مورد ارزیابی قرار میدهد تا نقاط ضعف و قوت بیمارستان در برابر حوادث و بلایا برای مدیریت بحران بیمارستان مشخص شود.Hospita l Incident  Command  System برنامه کشوری آمادگی بیمارستانها در برابر حوادث درکشور می باشد