چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
 


 
  آموزش ضمن خدمت
مبولانس و رانندگی

برنامه کلاس های کد دار خرداد 93 
جزوه پرتابلOsiris 3.pdf 
دار
و های مورد نیاز در جامبک فوریت های پزشکی
فارماکولوژی اورژانس پیش بیمارستانی
برنامه کلاس های کد دار مرداد ماه 93
جزوات امتحانی مرداد ماه
shekam.pdf
ترومای شکم 2
نوار قلبی3
نوارقلبیe2.4
برنامه کلاس های کد دار شهریور - مهر ماه 93
آتل بندی اندام ها.
مراقبت از تروما
مراقبت از تروما
مراقبت از تروما
زمان آبان 93 .
اورژانس های مامایی
اورژانس های سالمندان
برنامه کلاس های کد دار دی ماه 93

جزوه پدافند غیرعامل 
 مدیریت سبز
برنامه کلاس های کددار خرداد ماه 94
برنامه کلاس های کد دار مرداد ماه 94
   Fasle 15.pdf
فصل 18
راهنمای ذفیبریلاسیو دستی reanibex 700 , Gs coreplus
کدینگ/TARHE CODING.pdf
دستوالعمل_بالگرد.docx//
انديكاسيون_اعزام_بالگرد-6_اسفن//.docx
برنامه کلاسی کد دار مهر ماه 94

آمبولانس و رانندگی

مباحث آزمون کد دار تیر ماه(پیوست دارو - فصل 13 کتاب جدید - فصل 35 کتاب جدید)

بسته پروتکل های آفلاین

آزمون دفيبريلاسيون   از صفحه 16 تا آخر

روان

جزوه احیا 2015
سر و ستون فقرات

منابع آموزشی 96

منابع آموزشی سال 96(2)