پنجشنبه 26 فروردين 1400 - 02 رمضان 1442
  تاریخچه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی

  اداره اورژانس تبریز در آذرماه سال 1355 در محل بیمارستان 29 بهمن با تعداد 40  تکنسین فوریتهای پزشکی افتتاح گردید که دارای سه پایگاه در شهر تبریز بود که هرکدام از پایگاهها با 2 دستگاه آمبولانس به درخواستهای امداد پزشکی تلفنی مردم پاسخ می دادند.

درسال 1381 ستادی با عنوان ستاد هدایت و اطلاع رسانی امور درمانی تشکیل شد.از اواخر سال 1384ستاد حوادث غیرمترقبه دانشگاه،ستاد هدایت و اطلاع رسانی امور درمانی و دبیرخانه کار گروه بهداشت و درمان در اداره اورژانس 115 ادغام و تحت عنوان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان به فعالیت خود ادامه می دهد

در حال حاضر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مشتمل بر واحدهای اورژانس پیش بیمارستانی (115) - ستاد هدایت، اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان - ستاد مدیریت بحران امور بهداشت و درمان در حوادث و سـوانح غیـر مترقـبهمی باشد.

1- اورژانس پیش بیمارستانی (115)

اورژانس پیش بیمارستانی تبریز با 15 پایگاه در خدمت مردم شریف تبریز می باشد  و کل پایگاههای مستقر در سطح استان 78پایگاه می باشد. كه به صورت شهری و جاده ای در سطح استان طبق برنامه اجرایی توسعه چهارم مرکز آماده و راه اندازی شده اند.پایگاههای موجود در شهر تبریز توسط اپراتوری مرکز با مأموریتهای شهری و حومه شهر اعزام می گردند که کادر اپراتوری از کارشناسان پرستاری بوده فعالیت خود را با اخذ شرح حال و تریاژ تلفنی انجام میدهند.پایگاههای اورژانس و اپراتوری مرکز طبق نظر پزشک کشیک (دیسپج) مستقر در مرکز به فعالیت می پردازند.

2- ستاد هدایت ، اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان

در سال 1381 بنا به دستور وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی به منظور بهبود ارائه خدمات درمانی در اعزام بیماران و پاسخگویی به مشکلات اورژانس بیمارستانها شروع به کار نموده است.

3- ستاد مدیریت بحران امور بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیر مترقبه

به منظور پیشگیری، مراقبت، توانبخشی عوارض ناشی از سوانح غیرمترقبه قبل و حین و بعد از بروز سانحه این ستاد شروع به کارنمود.  كه مراحل چهارگانه مدیریت بحران امور بهداشت و درمان در حوادث و سوانح غیرمترقبه شامل:الف)پیشگیری ب)آمادگی ج)مقابله د) بازسازی می باشد.