سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
 


 
  موقعیت مکانی پایگاههای اورژانس 115 شهرستان آذرشهر

 این شهرستان با جمعیت 108000نفردر مختصات جغرافیایی عرضی 74 37  طول   47 45   و با آمار سالانه حدود 2000 ماموریت در سال دارای 4 پایگاه اورژانس 115 از نوع جاده ای بوده که در شهرهای آذرشهر- گوگان - ممقان و شیر امین با مدیریت مرکزی آذرشهر جهت پوشش امدادی جاده های شهرستان به شکل زیر استقرار یافته اند

 مرکز اورژانس 115 آذرشهر