شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441

آرشیو اخبار آموزش

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

(714)

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

سه شنبه 2 مهر 1392
برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

(611)

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

سه شنبه 2 مهر 1392
برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

(529)

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون مهر ماه

سه شنبه 2 مهر 1392
آزمون پذیرش دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی مراغه

آزمون پذیرش دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی مراغه

(1423)

آزمون پذیرش دانشجوی کاردانی فوریت های پزشکی مراغه

چهارشنبه 20 شهريور 1392
برنامه کلاس های آموزشی و برگزاری آزمون کد دار در شهریور ماه

برنامه کلاس های آموزشی و برگزاری آزمون کد دار در شهریور ماه

(717)

برنامه کلاس های آموزشی و برگزاری آزمون کد دار در شهریور ماه

يکشنبه 3 شهريور 1392
برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون

(962)

برنامه آموزشی ضمن خدمت( کددار) حضوری - آزمون

يکشنبه 6 مرداد 1392
امتحان بدو توجیهی ( پرسنل جدیدالاستخدام پیمانی و کارمشخص)

امتحان بدو توجیهی ( پرسنل جدیدالاستخدام پیمانی و کارمشخص)

(1004)

امتحان بدو توجیهی ( پرسنل جدیدالاستخدام پیمانی و کارمشخص)

سه شنبه 7 خرداد 1392
امتحان رابطین آموزش

امتحان رابطین آموزش

(959)

امتحان رابطین آموزش

پنجشنبه 28 دي 1391
کارکاه یک روزه مدیریت راه هوایی و احیاء

کارکاه یک روزه مدیریت راه هوایی و احیاء

(843)

کارکاه یک روزه مدیریت راه هوایی و احیاء(لزوم شرکت تمامی همکاران)

جمعه 10 آذر 1391
نحوه امتحان داخلی المپیاد در تاریخ 25/8/91

نحوه امتحان داخلی المپیاد در تاریخ 25/8/91

(1368)

نحوه امتحان داخلی المپیاد در تاریخ 25/8/91

يکشنبه 14 آبان 1391