سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442

آرشیو اخبار آموزش

برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

(1931)

برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

يکشنبه 26 بهمن 1393
تکمیل مدارک جهت شرکت در آزمون دیپلمه های شاغل در اورژانس

تکمیل مدارک جهت شرکت در آزمون دیپلمه های شاغل در اورژانس

(1476)

برای افرادی که عکس و مدارک نداده اند کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.
بعدا ز اخذ مجوز آزمون زمان امتحان به اطلاع خواهد رسید

پنجشنبه 23 بهمن 1393
برگزاری آزمون پذیرش دانشجو از دیپلمه های شاغل ( امدادگر)در بهمن ماه سال 1393

برگزاری آزمون پذیرش دانشجو از دیپلمه های شاغل ( امدادگر)در بهمن ماه سال 1393

(1661)

برگزاری آزمون پذیرش دانشجو از دیپلمه های شاغل ( امدادگر)

شنبه 29 آذر 1393
اعلام نتایج آزمون دیپلمه های شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان

اعلام نتایج آزمون دیپلمه های شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان

(2802)

اعلام نتایج قبول شدگان دیپلمه های شاغل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان

شنبه 28 دي 1392
زمان بندی نحوه برگزاری آزمون  پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

(2305)

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

چهارشنبه 18 دي 1392
اسامی دیپلمه های مورد تایید شاغل در اورژانس جهت شرکت در آزمون کاردانی فوریت های پزشکی مراغه

اسامی دیپلمه های مورد تایید شاغل در اورژانس جهت شرکت در آزمون کاردانی فوریت های پزشکی مراغه

(2266)

اسامی دیپلمه های مورد تایید شاغل در اورژانس جهت شرکت در آزمون کاردانی فوریت های پزشکی مراغه

يکشنبه 8 دي 1392
مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان دیپلم در آخرین دوره آزمون پذیرش دوره کاردانی فوریتهای پزشکی

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان دیپلم در آخرین دوره آزمون پذیرش دوره کاردانی فوریتهای پزشکی

(3322)

مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبان دیپلم در آخرین دوره آزمون پذیرش دوره کاردانی فوریتهای پزشکی

يکشنبه 26 آبان 1392
زمان بندی نحوه برگزاری آزمون  پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

(1499)

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

يکشنبه 26 آبان 1392
آزمون عمومی کددار راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

آزمون عمومی کددار راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

(1778)

آزمون عمومی کددار راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

شنبه 27 مهر 1392
برنامه آموزشی آبان ماه

برنامه آموزشی آبان ماه

(1014)

برنامه آموزشی آبان ماه

پنجشنبه 25 مهر 1392