پنجشنبه 14 فروردين 1399 - 08 شعبان 1441
تاریخ : پنجشنبه 23 بهمن 1393     |     کد : 1382

تکمیل مدارک جهت شرکت در آزمون دیپلمه های شاغل در اورژانس

برای افرادی که عکس و مدارک نداده اند کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد. بعدا ز اخذ مجوز آزمون زمان امتحان به اطلاع خواهد رسید

برای افرادی که عکس و مدارک نداده اند کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد
بعدا ز اخذ مجوز آزمون زمان امتحان به اطلاع خواهد رسید