شنبه 8 آذر 1399 - 12 ربيع الثاني 1442
تاریخ : يکشنبه 26 بهمن 1393     |     کد : 1388

برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

آزمون پذیرش کاردانی فوریت پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس در مورخه 2 اسفند ساعت 11 در سالن کنفرانس مرکز برگزار خواهد شد

توزیع کارت آزمون روز پنج شنبه خواهد بود

افرادی که مدارک خود را تکمیل نکرده اند کارت آزمون صادر نخواهد شد