سه شنبه 12 فروردين 1399 - 06 شعبان 1441
تاریخ : يکشنبه 17 ارديبهشت 1391     |     کد : 17

ریاست مرکز

ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان دکتر حامد جعفرزاده

 

دکتر روز به رجایی غفور
ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی