يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
تاریخ : يکشنبه 17 ارديبهشت 1391     |     کد : 17

ریاست مرکز

ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان دکتر حامد جعفرزاده

 

دکتر روز به رجایی غفور
ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی