سه شنبه 4 آذر 1399 - 08 ربيع الثاني 1442
تاریخ : چهارشنبه 12 خرداد 1395     |     کد : 1804

مانورعملیاتی با سناریوی اپیدمی گاستروآنتریت

مانورعملیاتی با سناریوی اپیدمی گاستروآنتریت درشهرجدیدسهند اجراشد

این مانور بدون اطلاع قبلی توسط Eoc دانشگاه علوم پزشکی تبریز وشبکه جامع اسکو ومرکز سلامت فاز3 شهرسهند ظهرامروز باموفقیت اجراشد.بعدازبرگزاری کلاس آ موزشی ومانوردورمیزی درشبکه اسکو درجهت افزایش آماده سازی تیمهای بهداشتی ودرمانی درخصوص بحرانهای احتمالی وافزایش هماهنگی بین اعضایICSشبکه  وادارات مربوطه ضروری بود.بعدازمانوردرمحل رئیس شبکه جلسه جمع بندی وارزیابی باحضوراعضا برگزارگردید ودرموردنکات ضعف وقوت بحث وبررسی شد.این مانوربا اطلاع به اپراتوری 115وحضور آمبولانسها و تیم معاونت بهداشتی شبکه اسکو وپرسنل مجتمع سلامت فاز3 اجراشد.


بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode