جمعه 1 آذر 1398 - 24 ربيع الأول 1441
تاریخ : شنبه 20 شهريور 1395     |     کد : 1909

دومین پروازاورژانس هوایی درروزجمعه 95.6.19 این بار بیمارستان امام خمینی(ره) عجب شیر

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان ساعت6عصرمورخه 95.6.19اورژانس هوایی به طرف عجب شیر پروازکرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان ساعت6عصرمورخه 95.6.19اورژانس هوایی به طرف عجب شیر پروازکرد.
بدنبال تماس مسئولین بیمارستان امام خمینی(ره) عجب شیر مبنی برضرورت انتقال مصدوم با ترومای سر و واجد شرائط انتقال به مرکزدرمانی تخصصی وباامکانات بالا وازطرفی دارا بودن شرائط ویژه جهت انجام پرواز ازجمله پدبالگرد مناسب وعدم تداخل با غروب خورشیدو....این مصدوم باموفقیت توسط بالگرد اورژانس به بیمارستان امام رضا(ع )تبریز انتقال یافت.


بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode