پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
تاریخ : سه شنبه 7 دي 1395     |     کد : 1976

جلسه هم اندیشی مسئولین کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای تبریز در مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در ادامه جلسات هم اندیشی صبح امروزششم دی ماه این جلسه با حضور مسئولین کمیته در EOC(مرکزهدایت عملیات بحران)تشکیل یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی در ادامه جلسات هم اندیشی صبح امروزششم دی ماه این جلسه با حضور مسئولین کمیته در EOC(مرکزهدایت عملیات بحران)تشکیل یافت.

فرامرزدلفرح کارشناس مسئول EOCپس از تحویل بسته آموزشی در قالبCDدر مورد محتویات آن شامل تریاژ،برنامه ملی پاسخ نطامت سلامت در فوریت و بلایا(EOP)، وبرنامه ملی آمادگی بیمارستانی در حوادث(HICS)مطالبی را ارائه نمودند.

در ادامه مسئولین کمیته ها  از عملکرد مراکز خود در خصوص ایمنی سازه ای و غیر سازه ای و عملکردی توضیحات اجمالی بیان کردندو برنامه های  آتی کمیته ها ی مدیریت خطر و بلایا را تشریح نمودند.

وحیدشادی نیا کارشناس EOCدانشگاه در خصوص انجام مانورهای (حضور-دورمیزی-عملیاتی)توضیح داد و افزود:متاسفانه در بیمارستانها به انجام مانورها که تضمین کننده آمادگی در بحرانها هستند نگرش علمی وجود ندارد و بصورت کلی اجرا میشود وبرای مفید بودن و افزایش کارایی سیستمها باید مانورهای با مقیاس کوچک مثل سناریو قطع آب ، برق، تخلیه یک بخش ،ویا یک فراخوانی ساده اعضای چارت بحران در دستور کار قرار گیرد ودر نهایت واجرای این سناریوهای کوچک زمینه را برای مانور در مقیاس بزرگ بصورت عملیاتی مهیا کنند.

وی در ادامه بر ضرورت توجه مضاعف کمیته های مدیریت خطر وبلایا بر ایمنی غیر سازه ای و عملکردی تاکید کردو افزود:طبق آخرین آمار ارائه شده سازمانهای بین المللی  حدود70درصد مرگ ومیر ها ومعلولیت ها در حوادث مربوط به بحث غیر سازه ای و عملکردی و حدود30درصدمربوز به ایمنی سازه ای است.
باتوجه شرایط جوی  وجاده های برفی  جلسه مسئولین کمیته مدیریت خطر وبلایا بیمارستانهای شهرستان که قراربودهمزمان با بیمارستان های تبریز تشکیل شودبه زمان دیگری موکول شد


بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode