يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
تاریخ : دوشنبه 25 بهمن 1395     |     کد : 2004

مانوردورمیزی در بیمارستان امام رضاتبریزباحضور رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان

مانور دور میزی با سناریو آتش سوزی در یکی از بخشهای بیمارستان امام رضا بدون اطلاع قبلی اعضا چارتHICSاجراشد.

مانور دور میزی با سناریو آتش سوزی در یکی از بخشهای بیمارستان امام رضا بدون اطلاع قبلی اعضا چارتHICSاجراشد.
به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان آذربایجان شرقی اینگونه مانورها که جهت افزایش آمادگی وتعامل بین بخشی  اجرامیشودخارج از وقت اداری وبدون اطلاع قبلی  اعضا سامانه فرماندهی حوادث بیمارستانیHICS فراخوان داده می شود.دراین مانور که اکثر اعضای چارت بحران بیمارستان حضورداشتند دکتر رجایی رئیس مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی  همراه  دلفرح وشادی نیا کارشناسان  EOCحضورداشتند.دکترروزبه رجایی  ضمن بیان اهمیت موضوع  سناریو را برای حاضرین تشریح کردندودرادامه از تک تک اعضای چارت شرح وظائف مرتبط با سناریو را سئوال کردند.
دبیرکارگروه حوادث دانشگاه اظهارداشت در جلسات آتی وافزایش هماهنگی های لازم مانورهای میدانی وتخلیه که ضرورت ویژه ای دارند ومورد تاکید وزارت متبوع نیز هست درتمام بیمارستانها مخصوصا" بیمارستان امام رضا انجام گیرد.وی در ادامه با اشاره مشکلات غیر سازه ای وعملکردی این مرکز ضرورت رفع وارتقا سطح عملکردی را جهت کاهش مشکلات هنگام بحرانهای احتمالی ضروری اعلام کرد


بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode