دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
تاریخ : پنجشنبه 6 تير 1398     |     کد : 2470

برگزاری جلسه آموزشی آمادگی بیمارستان در حوادث در بیمارستان فاطمیه شبستر

با حضور اعضای اصلی چارت مدیریت بحران بیمارستان HICS جلسه آموزشی و مانور دورمیزی در بیمارستان شبستر برگزار شد.

با حضور اعضای اصلی چارت مدیریت بحران  بیمارستان HICS جلسه آموزشی و مانور دورمیزی در بیمارستان شبستر برگزار شد.

 در این جلسه برنامه پاسخ نظام سلامت در حوادث EOP،برنامه  آمادگی بیمارستان در حوادث HDP، و مرورشاخصهای ایمنی بیمارستان FSHI توسط سرپرست واحد EOCدانشگاه ارائه گردید .

در پایان این جلسه مانور دورمیزی با سناریو زلزله  برگزار و موارد و شرح وظائف مرور شد .

یادآور می شود  مانور زلزله شبکه بهداشت و درمان شهرستان شبستر بزودی برگزار خواهد شد.   

گسل تسوج    از گسلهای فعال منطقه می باشد


نوشته شده توسط   علی احمد ی نیا   
بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode