يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
تاریخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398     |     کد : 2499

توسط EOC دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ومدیر حوادث دانشگاه گفت: در راستای نقشه راه کارگروه حوادث غیرمترقبه و با حضور دبیران کمیته های مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ها کارگاه یک روز حوادث اجرا شد.


رئیس اورژانس پیش بیمارستانی ومدیر حوادث دانشگاه گفت: در راستای نقشه راه کارگروه حوادث غیرمترقبه و با حضور دبیران کمیته های مدیریت خطر حوادث و بلایا بیمارستان ها کارگاه یک روز حوادث اجرا شد.

بررسی سنجه های اعتبار بخشی نسل چهار ، مرور برنامه پاسخ ، گزارش عملکرد مراکز از اهم برنامه های این کارگاه بود.

در این جلسه ، تاکید ویژه بر سنجه های مدیریت حوادث و لزوم پیگیری سنجه ها و بازبینی برنامه پاسخ بیمارستان ها EOP و انجام تمرینات براساس کارکردهای مدیریتی و اختصاصی برنامه پاسخ و اجرا و پیگیری ارزیابی ایمنی شاخص‌های بیمارستانی  صورت گرفت .


نوشته شده توسط   علی احمد ی نیا   
بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode