شنبه 16 فروردين 1399 - 10 شعبان 1441
تاریخ : يکشنبه 31 شهريور 1398     |     کد : 2516

آمارچشمگیر اورژانس تبریز در احیاء قلبی ریوی

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه گفت: در یک سال اخیر 15 نفر از بیماران دچار ایست قلبی تنفسی تحت اقدامات احیاء قلبی ریوی پیشرفته Acls به زندگی بازگشته اند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه گفت: در یک سال اخیر 15 نفر از بیماران دچار ایست قلبی تنفسی تحت اقدامات احیاء قلبی ریوی پیشرفته Acls به زندگی بازگشته اند.

دکتر رحمانی ابراز داشت: در یک سال اخیر کارشناسان اورژانس 115 تبریز با اقدامات بموقع، سریع و تخصصی پیش بیمارستانی و احیا پیشرفته پانزده بیمار نیاز به احیا  را احیاء نموده است  و مراتب پس از پیگیری واحد بهبود کیفیت مرکز از بیمارستانهای مربوطه، ترخیص آنها با شرایط پایدار و خوب محرز گردیده است .

وی یادآور شد: ارائه آموزش های احیاء قلبی ریوی (BLS) به مردم باعث افزایش شانس بقاء بیمار می شود.


نوشته شده توسط   علی احمد ی نیا   
بازگشت
نظرات شما :
 
Refresh
SecurityCode