پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 02 رجب 1441
تاریخ : پنجشنبه 2 آذر 1391     |     کد : 253

پيوند مستحکم انقلاب اسلامي با نهضت عاشوراي حسيني

نهضت عاشورا و محرم حسيني پيوندي غير قابل انفکاک با انقلاب اسلامي ايران داشته و دارد. اين انقلاب و کشور هرچه دارد از مراسم عزاي حسين بن علي(ع) دارد و در مفهومي کلان تر و به تعبير امام خميني(ره) :محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

فلسفه عاشورا و قيام امام حسين (ع) آن‌هم در اوج مظلوميت تاريخي سرخ براي مکتب شيعه است که همواره همچون موتور محرکي اين جامعه را از بحران ها بيرون کشيده و به سوي جلو سوق داده است.
شيعيان از صبر و استقامت و جسارت و شجاعت حسين بن علي (ع )آموخته اند که حتي در سخت ترين شرايط ممکن نيز نبايد دست از اصول و آرمانها کشيد بلکه تا آخرين قطره خون بايد ايستاد و از اين آرمان ها دفاع نمود. امام حسين(ع) به همه شيعيان و جهان اسلام آموخت که مي تواند با لشكري اندک سپاهي بزرگ را براي همه زمان ها و تاريخ ها شکست داد و پيروز نهايي ميدان بود.
 حسين بن علي (ع) با خلق حماسه عاشورا نشان داد که حتي در اوج غربت نيز مي توان سرافراز بود و عزتمدارانه زندگي کرد و مرد. نوه پيامبر اکرم به همه آموخت که مرگ با عزت و شرافتمندانه بسيار با ارزش تر و ماندگار تر از زندگي ذليلانه و همراه حقارت است. همين شيوه و الگو و روش امام حسين (ع) نيز از ابتداي مبارزات انقلابي ايرانيان عليه رژيم هاي استبداي و ظالم سرمشق شد و تاريخ ايران مشحون گشت از سرافرازي ها و غيرتمندي مردان و زنان مسلماني که به تبعيت از امام شهيدشان مظلومانه و لي با اقتدار و صلابت در مقابل رژيم هاي خونخوار و استبدادي ايستادگي نمودند.


نوشته شده در   پنجشنبه 2 آذر 1391  توسط   حبیب حسینقلی زاده   
بازگشت