دوشنبه 18 فروردين 1399 - 12 شعبان 1441
تاریخ : چهارشنبه 14 اسفند 1398     |     کد : 2576

یک عده سفیدپوش با ماسک‌هایی که صورتشان را پنهان کرده.

غیر قابل تشخیص از یکدیگر. بدون هویت قابل تمییز از دیگران.

غیر قابل تشخیص از یکدیگر.
بدون هویت قابل تمییز از دیگران.
کسانی که جانشان کف دستشان است ولی نه نامشان را می‌دانیم و نه چهره‌شان را هرگز خواهیم شناخت.
قهرمانان گمنام و بی‌نشان که هرگز پاداش در خوری نخواهند یافت.
انسان‌هایی با ظاهری پنهان و باطنی آشکار.
با لباسهایی سفید، قلبهایی روشن.
درون و بیرونی پاک.
آدمهایی که یادمان می‌دهند که وقتی روزهای سخت از راه برسد، کسانی به درد می‌خورند که در سکوت برای زندگی تقلا می‌کنند نه آنها که در هیاهو فریاد می‌زنند و خط و نشان می‌کشند؛

سربازان صلح و زندگی...

روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی


نوشته شده توسط   علی احمد ی نیا   
بازگشت
 
Refresh
SecurityCode