دوشنبه 2 خرداد 1401 - 21 شوال 1443
تاریخ : چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401     |     کد : 2930

باحضور معاون آموزش و اعتباربخشی سازمان اورژانس کشور دوره تربیت مربی PHCLS درتبریز شروع شد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی، دوره دو روزه تربیت مربی PHCLSبا حضور ۲۵نفراز پرسنل اورژانس درقطب شمالغرب کشور کار خودرا آغازکرد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی، دوره دو روزه تربیت مربی PHCLSبا حضور ۲۵نفراز پرسنل اورژانس درقطب شمالغرب کشور کار خودرا آغازکرد.

این دوره تخصصی با حضور ۲۵نفر پرسنل اورژانس قطب شمالغرب(تبریز، ارومیه، اردبیل، خوی، مراغه، خلخال) در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه بامدیریت اورژانس برگزار می شود.

همچنین نه نفر بعنوان کمک مربی از استانهای همدان، کرمانشاه، زنجان وکردستان همراه روسای اورژانس کرمانشاه و زنجان دراین دوره شرکت کردند.


گفتنی است هدف از این دوره که اولین بار استان وبصورت کشوری برگزار میشود آموزش مراقبت از بیماران قلبی بالحاظ استانداردهای علمی و آموزشی سازمان متبوع می باشد.


این دوره تخصصی در تاریخهای ۲۰و۲۱اردیبهشت سال جاری با نظارت  دکترنوری معاون آموزش تخصصی،مهارتی  واعتباربخشی سازمان اورژانس کشور و تیم کارشناسی سازمان  درحال برگزاری می باشد.


نوشته شده توسط   علی احمد ی نیا   
بازگشت
 
Refresh
SecurityCode