دوشنبه 2 خرداد 1401 - 21 شوال 1443
تاریخ : شنبه 24 ارديبهشت 1401     |     کد : 2931

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریزو معاون آموزش و اعتبار بخشی سازمان اورژانس کشور

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی، در دومین روز برگزاری کارگاه PHCLSدر تبریز دکتر نقی پور رئیس دانشگاه و دکتر نوری معاون آموزش و اعتبار بخشی سازمان اورژانس کشور دیدار ودرخصوص مسائل مختلف بحث وگفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان آذربایجان شرقی، در دومین روز برگزاری کارگاه PHCLSدر تبریز دکتر نقی پور رئیس دانشگاه  و دکتر نوری معاون آموزش و اعتبار بخشی  سازمان اورژانس کشور دیدار ودرخصوص مسائل مختلف بحث وگفتگو کردند.

برگزاری المپیاد فوریتهای پزشکی، راه اندازی رشته کارشناسی فوریتهای پزشکی در دانشگاههای بزرگ، افزایش کیفیت خدمات اورژانس و توسعه آموزش ازجمله مباحث طرفین بود.


دکتر نوری ضمن تقدیر از پیشگامی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوادث و بحرانها ومراسم اربعین و برگزاری کارگاههای آموزشی و علمی، این مرکز را از برترینهای کشور عنوان کرد.

دکتر نقی پور از آمادگی دانشگاه درتوسعه آموزش تخصصی در استانهای مجاور را اعلام کرد و ابراز داشت: المپیاد کشوری فوریتهای پزشکی با مدیریت شایسته به نحو مطلوب برگزار خواهد شد.

گفتنی است دکتر فرید اعلایی معاون آموزش دانشگاه، دکترفرزاد رحمانی رئیس اورژانس دانشگاه، دکتر تقی لو رئیس اورژانس زنجان در این جلسه حضور داشتند.


نوشته شده توسط   علی احمد ی نیا   
بازگشت
 
Refresh
SecurityCode