سه شنبه 19 آذر 1398 - 12 ربيع الثاني 1441
تاریخ : پنجشنبه 21 شهريور 1392     |     کد : 562

میزگرد پژوهش های اسلامی در علوم پزشکی تبریز

شرکت برای عموم آزاد است

موضوع روانشناسی زن از دیدگاه bakhtin
زمان شنبه مورخه 23/6/92 ساعت 15/8 صبح
مکان اتاق کنفرانس کتابخانه مرکزی علوم پزشکی