شنبه 10 اسفند 1398 - 04 رجب 1441
تاریخ : شنبه 27 مهر 1392     |     کد : 623

آزمون عمومی کددار راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

آزمون عمومی کددار راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی

کلیه همکاران پرسنل تبریز (رسمی- پیمانی- کارمشخص- قراردادی

آزمون عمومی کددار راههای پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی و عروقی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخه 18/10/92 و 19/10/92 از ساعت 13 الی 30/13 در دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد. جهت ثبت نام و مشخص نمودن روز آزمون با آموزش تماس حاصل فرمائید در غیر اینصورت از کسانی که ثبت نام ننموده اند آزمون به عمل نخواهد آمد.فایل کتاب در سایت مرکز در قسمت آموزش
( ضمن خدمت ) موجود می باشد