سه شنبه 19 آذر 1398 - 12 ربيع الثاني 1441
تاریخ : پنجشنبه 9 آبان 1392     |     کد : 639

سمینار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دارای 25/4 امتیاز باز آموزی

سمینار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت برگزار می شود

سمینار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امام خمینی تهران طی روزهای ۲۹ و ۳۰ آبان ماه برگزار می شود.

تکنولوزی های نوین در ارتباطات و آموزش سلامت، تکنولوژی های نوین در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت برای افراد معلول و دارای ناتوانی، سواد سلامت در رویکرد  سلامت در همه  سیاستها، تکنولوژی نوین آموزشی در آموزش بیمار، تکنولوزی های نوین  در ارتقا سبک زندگی  سالم با تاکید بر آموزه های  دینی از مباحث این سمینار است.

از دیگر مباحث این سمینار می توان به تکنولوژی نوین آموزشی بیمارستانهای ارتقاء  دهنده  سلامت، تکنولوژی نوین آموزشی در ارتقاء سلامت روان، چالش های مهم برنامه ریزی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، نقش تکنولوژی نوین آموزشی در بازی های رایانه ای و سلامت، نقش تکنولوژی های نوین در عوامل اجتماعی موثر بر ارتقاء سلامت، مدیریت ساختاری در ارتقا دهنده سلامت، نقش تکنولوژی های نوین در ارتقا سلامت مدارس اشاره کرد.

بسترسازی برای بهره‌گیری از دستاوردهای تحقیقاتی حوزه بهداشت و سلامت در نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌های كشور،  بسترسازی برای بهره‌گیری از دستاوردهای تحقیقاتی حوزه بهداشت و سلامت در نهادها و سازمان‌ها و دستگاه‌های كشور، حمایت از نوآوری و خلاقیت و توسعه دانش و فناوری‌های مرتبط با ارتقای سلامت انتشارو بسط نوآوری ها و یا یافته های پژوهشی از اهداف برگزاری این سمینار است.

این سمینار برای کارشناسان و کارشناسان ارشد پرستاری، پزشکان عمومی، داروسازان، دندانپزشکان، دکترای علوم آزمایشگاهی، 4.25 امتیاز بازآموزی دارد. 


برچسب ها