جمعه 2 اسفند 1398 - 26 جمادى الثانية 1441
تاریخ : شنبه 25 آبان 1392     |     کد : 658

تماس با واحدهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اسنان آذربایجان شرقی

تماس با واحدهای مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استنان آذربایجان شرقی

 

دفتر ریاست 04133371020

معاون مرکز و مسئول پایگاههای استان 04133357403

امور  شهرستانها   04133371024 
mail: 
emspaighah@tbzmed.ac.ir

تدارکات استان 04133371025


آمار وفن آوری اطلاعات استان 04133379645
mail:
emsit@tbzmed.ac.ir

تجهیزات پزشکی استان 04133371027
mail:
emstajhizat@tbzmed.ac.ir

کنترل کیفی و بازرسی استان 04133374748
mail:
emscontrol@tbzmed.ac.ir


حوادث غیر مترقبه استان 04133376401
mail:
emseoc@tbzmed.ac.ir


ستاد هدایت درمان استان 04133375138
mail:
emshedayat@tbzmed.ac.ir

آموزش استان 04133355157
mail:
emsamuzesh@tbzmed.ac.ir

حسابداری استان 04133376402