دوشنبه 22 مهر 1398 - 14 صفر 1441
تاریخ : يکشنبه 26 آبان 1392     |     کد : 661

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

 

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

تحویل مدارک به آموزش مرکز 30 آذرماه
بررسی پرونده ها و مدارک دریافتی و اعلام نتایج اولیه 5 دی ماه
بررسی اعتراضات 8 دی ماه
برگزاری آزمون 26 دی ماه
اعلام نتایج 30 دی ماه
بررسی اعتراضات 2 بهمن ماه