پنجشنبه 21 آذر 1398 - 14 ربيع الثاني 1441
تاریخ : يکشنبه 24 آذر 1392     |     کد : 713

مجله تصویر سلامت

مقالات پژوهشي، مقالات مروري، گزارش کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبير در زمينه علوم پزشکي با اولویت

1- مدیریت در سیستم سلامت 2-کیفیت در ارائه خدمات سلامت 3- عدالت در سلامت 4- مشارکت جامعه و مشارکت بین بخشی در سیستم سلامت 5- اپیدمیولوژی و بار بیماریها در سیستم سلامت 6- پیشگیری از بیماریها 7 - محیط زیست و سلامت 8- اقتصاد سلامت .

مرکزتحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز آماده همکاری با تمام استادان و محققان در زمینه انجام پژوهش های مرتبط با مدیریت سلامت، طراحی و برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و چاپ مقالات و کتابها و پایان نامه هاست .


برچسب ها