شنبه 8 آذر 1399 - 12 ربيع الثاني 1442
تاریخ : چهارشنبه 18 دي 1392     |     کد : 759

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

زمان بندی نحوه برگزاری آزمون  پذیرش کاردانی فوریت های پزشکی از دیپلمه های شاغل در اورژانس

مکان : سالن کنفرانس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان

زمان امتحان : 26 دی ماه ساعت 11

کارت ورود به جلسه صبح همان روز ارائه خواهد شد