پنجشنبه 13 آذر 1399 - 17 ربيع الثاني 1442
تاریخ : شنبه 10 اسفند 1392     |     کد : 844

ولادت حضرت زینب و روز پرستار

10-16 اسفند 92 هفته پرستار با شعار تحول حرفه ای و خدمت انقلابی و مدیریت جهاد ی

بر همگان گرامی باد