برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکیDisaater and Emergency Medical Management Center

فهرست اصلی
  آموزش ضمن خدمت
ارزیابی صحنه و ارزیابی اولیه
امبولانس و رانندگی
تریاژ1
گندزدایی و ضدعفونی
منابع آموزشی و آزمون ضمن خدمت 99
1اورژانس های دیابت و تنفس
پایه اطفال -R
پایه بزرگسالان-R
FBAO-R
ریکسیشن
-سالکی مدیریت خشم
سبک جراتمندانه
کنترل استرس-سالکی
جزوه فنی

PHCLS

منابع آموزشی و آزمون ضمن خدمت 98
ACLS
اورژانس ها محیطی
داروهای پیش بیمارستانی

Helping Babies Breathe.Provider Guide. 2nd Ed (96.2.16)(1)
اخلاق حرفه ای
پروتکل کامل
دانستنی های پدافند غیرعامل
دستورالعمل ثبت فرم ماموریت
گام به گام 1
مدیریت زمان


منابع سالهای قبل

جزوه پدافند غیرعامل 
 مدیریت سبز
   Fasle 15.pdf
فصل 18
راهنمای ذفیبریلاسیو دستی reanibex 700 , Gs coreplus
کدینگ/TARHE CODING.pdf
دستوالعمل_بالگرد.docx//
انديكاسيون_اعزام_بالگرد-6_اسفن//.docx
آمبولانس و رانندگی

مباحث آزمون کد دار تیر ماه(پیوست دارو - فصل 13 کتاب جدید - فصل 35 کتاب جدید)

بسته پروتکل های آفلاین

آزمون دفيبريلاسيون   از صفحه 16 تا آخر

روان

جزوه احیا 2015
سر و ستون فقرات

منابع آموزشی 96

منابع آموزشی سال 96(2)
منابع آموزشی97 -1

منابع آموزش97 -2
ارزیابی وتصمیم گیری
اورژانس های زنان و مامایی
خشونت و پرخاشگری در محیطهای کار و راهکارهای غلبه بر آن
مواد زیان آور وسلاح های کشتار جمعی
 فصل 8
مواد زیان آور وسلاح های کشتار جمعی فصل 12
مواد زیان آور وسلاح های کشتار جمعی  فصل13
مواد زیان آور وسلاح های کشتار جمعی فصل 36
مواد زیان آور وسلاح های کشتار جمعی فصل 37