پنجشنبه 2 آبان 1398 - 24 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با آذرشهر- عجبشیر

واژگونی سواری پژو با 3 مصدوم و یک فوتی

مطالب/ واژگونی سواری پژو با 3 مصدوم و یک فوتی

                           
      واژگونی سواری پژو با 3 مصدوم و یک فوتی مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی : بدنبال واژگونی خودرو سواری پژو در جاده آذرشهر- عجبشیر , 1 تن فوت و 3 تن را راهی بیمارستان کرد

سه شنبه 9 شهريور 1395