چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 01 رجب 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با پیاده 60 ساله

عابر پیاده 60 ساله جان خود را از دست داد

مطالب/ عابر پیاده 60 ساله جان خود را از دست داد

                           
      عابر پیاده 60 ساله جان خود را از دست داد مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال برخورد خودرو با عابر پیاده در تبریز, عابر پیاده جان خود را از دست داد

سه شنبه 9 شهريور 1395