يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با ورژانس 115 کشکسرای

برق جان خانم 47 ساله را گرفت

مطالب/ برق جان خانم 47 ساله را گرفت

                           
      برق جان خانم 47 ساله را گرفت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال اتصال برق , خانم 47 ساله در کشکسرای مرند, جان خود را ازدست داد
شنبه 13 شهريور 1395