چهارشنبه 1 آبان 1398 - 23 صفر 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با خانم 47 ساله

برق جان خانم 47 ساله را گرفت

مطالب/ برق جان خانم 47 ساله را گرفت

                           
      برق جان خانم 47 ساله را گرفت مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی آذربایجان شرقی گفت: بدنبال اتصال برق , خانم 47 ساله در کشکسرای مرند, جان خود را ازدست داد
شنبه 13 شهريور 1395