شنبه 23 آذر 1398 - 16 ربيع الثاني 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز اورژانس 115

حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس

مطالب/ حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس

                           
      حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس حضور معاون درمان در مرکز اورژانس و تبریک روز ملی اورژانس
چهارشنبه 27 شهريور 1398
گرامیداشت روز جهانی کاروکارگر در مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ گرامیداشت روز جهانی کاروکارگر در مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      گرامیداشت روز جهانی کاروکارگر در مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت یازدهم اردیبهشت روز جهانی کاروکارگر از همکاران واحد خدمات تجلیل بعمل آمد

پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398