دوشنبه 18 فروردين 1399 - 12 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با نمایشگاه بین‌المللی

آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی

مطالب/ آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی

                           
      آموزش همگانی احیاء قلبی ریوی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز و در راستای افزایش مهارتی و آگاهی عموم مردم به احیا قلبی ریوی پایه این مرکز بصورت رایگان آموزش می دهد.
دوشنبه 6 آبان 1398