يکشنبه 22 فروردين 1400 - 28 شعبان 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با محورتبریز_اهر

واژگونی پرایددرمحورتبریز_اهرسه مصدوم برجای گذاشت

مطالب/ واژگونی پرایددرمحورتبریز_اهرسه مصدوم برجای گذاشت

                           
      واژگونی پرایددرمحورتبریز_اهرسه مصدوم برجای گذاشت واژگونی پرایددرمحورتبریز_اهرسه مصدوم برجای گذاشت.به گزارش روابط عمومی مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان
چهارشنبه 17 شهريور 1395