جمعه 2 اسفند 1398 - 26 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با شهیدمدنی آذرشهر

اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی  بطرف  بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد

مطالب/ اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی بطرف بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد

                           
      اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی  بطرف  بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد اورژانس هوایی تبریز مقارن ساعت 12:30ظهرمورخه 19.6.95برای انتقال مصدوم مولتی تروما تصادفی بطرف بیمارستان شهیدمدنی آذرشهرپروازکرد
شنبه 20 شهريور 1395