سه شنبه 19 فروردين 1399 - 13 شعبان 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با ترومای سر

دومین پروازاورژانس هوایی درروزجمعه 95.6.19 این بار بیمارستان امام  خمینی(ره) عجب شیر

مطالب/ دومین پروازاورژانس هوایی درروزجمعه 95.6.19 این بار بیمارستان امام خمینی(ره) عجب شیر

                           
      دومین پروازاورژانس هوایی درروزجمعه 95.6.19 این بار بیمارستان امام  خمینی(ره) عجب شیر به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی استان ساعت6عصرمورخه 95.6.19اورژانس هوایی به طرف عجب شیر پروازکرد.

شنبه 20 شهريور 1395