شنبه 8 آذر 1399 - 12 ربيع الثاني 1442
  برچسب شده با

برچسب شده با گودبرداری

ریزش آوار ناشی از گودبرداری در شهرک اندیشه تبریز

مطالب/ ریزش آوار ناشی از گودبرداری در شهرک اندیشه تبریز

                           
      ریزش آوار ناشی از گودبرداری در شهرک اندیشه تبریز گودبرداری غیر اصولی در شهرک اندیشه چهار کارگر را راهی بیمارستان کرد.

پنجشنبه 18 آذر 1395
گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.

مطالب/ گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.

                           
      گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.      گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.
سه شنبه 23 شهريور 1395