جمعه 2 اسفند 1398 - 26 جمادى الثانية 1441
  برچسب شده با

برچسب شده با کوی سهند تبریز

گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.

مطالب/ گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.

                           
      گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.      گودبرداری در کوی سهند تبریز مصدومیت دو تن را منجرگردید.
سه شنبه 23 شهريور 1395